Popis výkonu

Ošetření anatomicko-patologických změn v epidurálním prostoru, které jsou zdrojem bolesti zad, včetně rozrušení lehčích vazivových srůstů či aplikace léčiva probíhá za soustavného dohledu RTG přístroje s C-ramenem. Pacientovi se přes hiatus sacralis (přirozený anatomický otvor v křížové kosti) nebo mezi články přímo do epidurálního prostoru zavádí k místu postižení tkáně určitý typ měkkého navigovatelného katetru, s jehož pomocí dojde následně k ošetření místa bolesti, např. zaníceného míšního nervu.

Benefity výkonu

Výkon probíhá na břiše a v lokální anestezii, pro pacienta je bezbolestný a maximálně šetrný. Průběh výkonu je pod soustavnou rentgenovou kontrolou. Výhodou je cílená léčba místa bolesti. Technika je také využívána pro diagnostiku míšního kanálu.

Produkty

EPIDURÁLNÍ KATETRY EPIDURÁLNÍ JEHLY

Související odborné články