Popis výkonu

Chronická radikulární, tj. kořenová bolest zad je jako jednorázová neuromodulační léčba ošetřována metodou pulzní RF za pomoci např. radiofrekvenčního katetru Epi Navigator Cath Flex. Princip techniky spočívá v aplikaci mírného tepla (cca 42 °C) a přerušovaného elektrického proudu k místu zdroje bolesti – dorsal root ganglion, resp. místu vstupu či výstupu kořenového nervu. Působením tepla je nerv znecitlivěn a dojde k přerušení bolesti. Katetr se zavádí přes hiatus sacralis, přirozený otvor v křížové kosti.

Benefity výkonu

Ošetření se provádí pod stálým dohledem rentgenového záření

Výkon probíhá pod neustálým dohledem RTG a endoskopu. Flexibilita a navigovatelnost vysoce ergonomického katetru Epi Navigator Cath Flex umožňuje jeho přesné zavedení do požadované anatomické lokalizace. Nabízí mj. možnost infuzního podání léčiv.

Produkty

EPI NAVIGATOR CATH FLEX

Související odborné články