• Sonda s výběrem režimu, čištění a mrazení lze provádět automaticky pomocí pedálu nebo dotykové obrazovky, čož umožňuje udržet místo zákroku ve sterilním stavu.
  • Elektronická komunikace (čipový systém) mezi připojenou sondou a zařízením umožňuje rozpoznání optimálních provozních parametrů. a automaticky se nastaví podle vlastností kryosondy. Tlak a průtok plynu se nastavují automaticky, není nutné žádné ruční přizpúsobování.
  • Obsahuje system automatického testovaání kryosondy a dva mrazicí režimy (kontinuální a sekvenční). Součástí sytému testování kryosondy je samočištění a krátká zkouška mrazení.
  • Během zmrazování se na displeji zobrazuje teplota kryosondy, tlak v tlakové láhvi, průtok plynu v kryosondě a délka trvání zákroku.
  • Vestavěná hlasová komunikace.
  • Vestavěná neurostimulace (senzorická, motorická).

ZDROJ CHLAZENÍ

CRYO-S PAINLESS, nejmodernější kryochirurgické zařízení vyráběné splolečností METRUM CRYOFLEX, je přístroj nové generace, používaný mnoha odborníky od roku 1992.

Provozní média zařízení jsou oxid uhličitý C02 (-78 Celsiova stupně) nebo oxid dusný N2O (-89 Celsiova stupně), velmi účinné a snadno použitelné plyny. Desetilitrová tlaková láhev s CO2/N2O vystačí asi na 60 zákroků.

Zařízení je řízen mikroprocesorem a parametry se zobrazují a sledují na LCD obrazovce.